De ultieme organisatie volgens 4EN consultancy

In onze ultieme organisatie werken gemotiveerde, positief ingestelde mensen samen, staat de klant centraal in denken en doen, gaat het management voor een gezond bedrijf op lange termijn, zonder de korte termijn uit het oog te verliezen. De continuïteit wordt gewaarborgd door juist ook op de korte termijn te focussen.

Binnen deze organisatie is veel aandacht voor de ontwikkeling van mensen. Een talent wordt aangenomen en moet worden gesmeed tot een ervaren kracht die toegevoegde waarde heeft voor de organisatie. Daarnaast moet het talent continu worden uitgedaagd en het gevoel hebben iedere dag beter te worden. Het opleiden van eigen talent heeft mij altijd veel meer voldoening gegeven dan het aankopen van reeds ervaren krachten.

Er bestaat geen voelbare hiërarchische cultuur, maar is het wel duidelijk wie de leiding heeft. Hiermee bedoel ik dat mensen op gelijkwaardige basis met elkaar samenwerken, alles tegen elkaar moeten kunnen zeggen, iedereen input moet kunnen leveren, maar dat er wel degelijk iemand de uiteindelijke knopen doorhakt en het laatste woord heeft.

Er heerst een gezonde concurrentie onderling, maar is zeker geen sprake van elle bogen. Daarnaast is plezier een belangrijke waarde, evenals de drang om de beste te zijn in wat men doet. Ook krijgen mensen alle ruimte om input te leveren en mee te denken met de koers die de organisatie vaart en zijn er duidelijke kaders waarbinnen iedereen werkt.

Medewerkers komen ’s ochtends goed gemutst naar hun werk, zijn bereid een stap extra te zetten wanneer dit nodig is, willen elkaar helpen en steunen, organiseren buiten werktijd ook activiteiten met elkaar en werken omdat ze het leuk vinden. (natuurlijk ook omdat ze geld nodig hebben voor levensonderhoud, maar ze zouden ook werken als ze het geld wat ze verdienen niet nodig zouden hebben om in hun levensonderhoud te voorzien).

In onze ultieme organisatie is niet plaats voor iedereen. Vergelijk onze ultieme organisatie met de selectie van een sportteam dat geacht wordt prestaties te leveren. Alleen de mensen die voldoen aan de gewenste criteria schoppen het tot in het team. Het team is dusdanig samengesteld zodat het een winnend geheel wordt. Helaas vallen er geregeld mensen af en komen er nieuwe mensen voor in de plaats; Er wordt voortdurend door geselecteerd. Mensen die het in zich hebben zichzelf door te ontwikkelen, zich aan kunnen passen aan veranderende omstandigheden en anderen kunnen helpen dit ook te doen, zijn in onze ultieme organisatie de vaste waarden in het team. Een basisopstelling in een team is altijd op 8 plaatsen hetzelfde. De overige drie posities wisselen regelmatig, tenzij er blessures zijn. Zo is het ook in mijn ultieme organisatie.

De ultieme organisatie streeft altijd naar maximaal rendement met inachtneming van de gewenste kwalitatieve doelstellingen. Hiermee bedoel ik dat iedereen alles uit de geboden mogelijkheden haalt, maar niet de tering naar de nering zet om de sinas appel helemaal uit te persen. Het blijft altijd belangrijk om ook de lange termijn in de gaten te houden en hierin te investeren.  Daarnaast willen de mensen die werken voor onze ultieme organisatie altijd het beste voor de organisatie en kunnen zij zich eraan ondergeschikt maken. Ze kunnen hun eigen belang uitschakelen voor het belang van de organisatie. Onze ultieme organisatie gooit zo weinig mogelijk geld over de balk, maar investeert wel in de noodzakelijke middelen om goed en efficiënt te kunnen werken en zorgt goed voor haar personeel (lees zorgt voor tevreden personeel).  

Voor de mensen die in het team passen is het geweldig om onderdeel te zijn van het team. De beloning is marktconform, men heeft het gevoel deelgenoot te zijn van iets belangrijks, men heeft een duidelijk doel voor ogen en is vastberaden dit doel te bereiken. Op het moment dat men het team verlaat zal men altijd met genoegen terugdenken aan de tijd dat men onderdeel was van het team !

Dit is waar 4EN consultancy voor staat en graag met u naar toe werkt !  


Bezoekadres

Stevensweg 48.
3319 AK Dordrecht

Tel: + 31 (85) 0435850

E-mail