Bedrijfsscan

De 4EN bedrijfsscan; is een krachtige tool die inzicht biedt verbeterslagen die gemaakt kunnen worden binnen uw organisatie. U heeft direct bewijs in handen waarmee u over kunt gaan tot actie. De bedrijfsscan bevat 20 organisatiegerelateerde onderwerpen en is gebaseerd op het 360graden feedback principe. Alle onderwerpen zijn succesfactoren voor ondernemerschap die afgeleid zijn uit de managementliteratuur.

Uw medewerkers en U zelf (opdrachtgever) worden gevraagd mee te doen aan de scan. De bedrijfsscan is volledig anoniem en niet ontwikkelt om individuele personen te beoordelen of te evalueren. Het is een bedrijfsevaluatie. Nadat u en uw medewerkers de scan hebben voltooid worden de resultaten van u vergeleken met die van uw medewerkers. U bent de derhalve de enige die het assessment niet anoniem invult en de resultaten inziet. het is vervolgens aan u hoe u de resultaten deelt met uw medewerkers. 

Begeleiding is de sleutel tot succes en daarom verzorgen wij voor u het gehele traject van A tot Z. Wij formuleren voor u de probleemstelling, bepalen samen met u de communicatie binnen uw organisatie, zetten de bedrijfscan voor u uit, verzamelen de input en de resultaten, monitoren de voortgang en sturen indien noodzakelijk bij. Dit alles om binnen de gestelde tijd het gehele traject succesvol te doorlopen en het gewenste resultaat op te kunnen leveren. 

 

De analyse en resultaten

Het bedrijfsscan wordt voor u geanalyseerd en uitgebreid met u doorgesproken. U ontvangt tevens een heldere rapportage. Op basis van de uitkomsten van de scan stellen we gezamenlijk met u een plan van op. Wij helpen graag bij de uitvoering, maar zien graag dat het initiatief bij u ligt.

 

De borging

Na de analyse, het bespreken van de scan aan de hand van de rapportage en het opstellen van een plan van aanpak (1 A4), gaat u zelf aan de slag. Dit wil niet zeggen dat wij ons werk hierbij als "af" beschouwen. De kracht voor u kan liggen in de borging, het stalken op afwerken actielijsten en het nakomen van uw eigen intenties, de herhaling van de Bedrijfsscan en het meten van vooruitgang/verbetering ervan. 


Bezoekadres

Stevensweg 48.
3319 AK Dordrecht

Tel: + 31 (85) 0435850

E-mail